BEHANDELINGEN

-> klik op uw klacht voor meer informatie

U kunt bij ons terecht als u last heeft van:

 • Een scoliose (scheefstand rug)
 • Een versterkte kyfose (bolle rug)
 • Een versterkte lordose (holle rug)
 • Een afwijkend looppatroon
 • Pijnklachten bij bukken, tillen, reiken, liggen, zitten/staan, lopen/rennen
 • Arbeidsgerelateerde klachten

Meestal staan we niet zo stil bij onze houding. We merken de klachten soms pas als we tot rust komen en kunnen er niet precies de vinger op leggen waardoor die klachten veroorzaakt worden.

Door bijvoorbeeld een scheefstand van de rug kunnen bepaalde spieren pijnklachten geven. Ook kan je last hebben van je gewrichten door eenzijdige belasting. In onze manier van bewegen kunnen bepaalde spieren overbelast raken en pijnklachten geven. Soms bukken we verkeerd of kan onze manier van werken achter de computer ongemerkt bepaalde spieren of gewrichten overbelasten en uiteindelijk klachten veroorzaken.

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut legt uit wat de relatie van uw houding en bewegingspatroon is met uw klachten. Er wordt gekeken naar het hele lichaam en de situaties waarbij uw klachten optreden. Met behulp van de spiegel en gerichte oefeningen leert u uw houdingspatroon herkennen en corrigeren, waardoor uw klachten afnemen.

Lage rugklachten kunnen het gevolg zijn van:

 • Hernia
 • Wervelinzakkingen tgv osteoporose
 • Scoliose
 • overbelasting
 • Bekkenscheefstand/beenlengteverschil
 • Vernauwing van het wervelkanaal (stenose)
 • Artrose
 • Chronische aandoening, zoals de ziekte van Bechterew

Bij 90-95% van de mensen met lage rugklachten wordt geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden. Overbelasting, spanning,  slechte (spier)conditie of verkeerd gebruik van de rug spelen vaak een belangrijke rol bij het ontstaan van lage rugklachten. Door een pijnlijke of stijve rug gaat u anders bewegen en kunt u in een vicieuze cirkel terecht komen, waardoor pijnklachten blijven bestaan.

 

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

De oefentherapeut Mensendieck analyseert uw houdings-en bewegingspatroon en geeft u inzicht in de oorzaak van uw rugklachten. De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie, zoals werkomgeving, thuissituatie of hobby’s. Door de oefeningen, houdings- en bewegingsadviezen leert u een gezond beweeggedrag aan, zodat u zèlf uw klachten kunt verminderen en voorkomen dat uw klachten terugkeren.

U kunt bij ons terecht als u last heeft van:

 • Angst en onrust
 • Overbelasting/surmenage, burnout
 • Overprikkeling (hooggevoeligheid)
 • Piekeren
 • Stress
 • Vermoeidheid, weinig energie
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijn
 • Spierspanningsklachten (nek, schouder, rug)
 • Slaapproblemen
 • Wisselende of onverklaarde klachten

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken.

Een beetje stress is goed voor ons: hierdoor kunnen wij goed presteren en onszelf motiveren. Maar door veel en langdurige stress dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Tevens kan de houding hierbij een rol spelen.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

We brengen de oorzaken van uw klacht in kaart en leren u wat u zelf aan uw klacht kunt doen:

 • Door middel van adem- en ontspanningstechnieken, waarbij u het verschil leert in spanning en ontspanning. U leert lichaamssignalen beter herkennen en krijgt praktische handvatten om toe te passen in het dagelijks leven.
 • Door inzicht in en correctie van uw houding en bewegingspatroon: Een ongunstige (werk)houding, met name van rug, nek en schouders kunnen de ademhaling negatief beïnvloeden. Ook kan er verhoogde spierspanning ontstaan in de nekregio, welke hoofdpijn en nekpijn in de hand kan werken.
 • Door middel van gesprekken waarbij u inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen welke van invloed zijn op uw klachten.

U kunt bij ons terecht als u last heeft van:

 • Hyperventilatie
 • Benauwdheid
 • Verkeerde ademtechniek
 • Astma
 • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
 • Gespannen ademhalingsspieren (middenrif, nek, borst)

De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het dagelijks lichamelijk functioneren. Ademen doen we onbewust. Toch kan er door diverse oorzaken de ademhaling niet goed verlopen. Het lichaam kan uit balans raken door negatieve effecten van een verstoring van de ademhaling.

 

Symptomen als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden. Duurt zo’n situatie te lang dan loopt u het risico in een vicieuze cirkel te belanden waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren.
Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?
Door middel van ademhalingsoefeningen, ontspanning en (houdings)adviezen wordt er gewerkt aan een zo optimaal mogelijke natuurlijke en ontspannen ademhaling, zowel in rust als bij activiteit.

Er zijn verschillende soorten hoofdpijn:

 • Spanningshoofdpijn (tension headache)
 • Migraine
 • Chronische hoofdpijn
 • Clusterhoofdpijn
 • Aangezichtspijn
 • Hoofdpijn bij kinderen

De verschillende soorten hoofdpijn kunnen ook gecombineerd voorkomen: Bijvoorbeeld iemand met migraine kan ook (spier)spanningshoofdpijn hebben.

Spanningshoofdpijn is door de oefentherapeut goed te behandelen. Deze vorm van hoofdpijn kenmerkt zich door een drukkend, trekkend of klemmend gevoel om het hoofd (strakke band), meestal aan beide kanten. De pijn kan vanuit de nek naar het hoofd uitstralen. Meestal is er een gespannen gevoel in nek en/of schouders. Duizeligheid en wazig zien komen regelmatig voor en soms gevoeligheid voor fel licht of harde geluiden.

Factoren die een rol spelen bij (spier)spanningshoofdpijn zijn:

 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Een verkeerde (werk)houding
 • Weersomstandigheden (kou en vocht)
 • Slaapproblemen

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

Bij spanningshoofdpijn, chronische hoofdpijn en hoofdpijn bij kinderen wordt er gewerkt aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning. De oefentherapeut maakt u bewust van de invloed van uw houding/bewegingspatroon en de ademhaling op uw klachten. Door gerichte oefeningen leert u uw klachten te verminderen of te verhelpen. Afhankelijk van de oorzaak van uw klachten kunnen ook het bespreken van leefstijl, omgang met stress of het aanpakken van uw slaapproblemen tot de mogelijkheden behoren.

Bij migraine, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn kan oefentherapie door ontspanning en verbetering van de lichaamshouding een aanvulling zijn naast bijvoorbeeld medicatie.

Wat is chronische pijn?

Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, zonder dat er (nog) een duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor de pijn. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft.

Goede begeleiding door een therapeut, die aan gesloten is bij het Chronische Pijn Netwerk, zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten. Bij chronische klachten kunt u bijvoorbeeld denken aan: langdurige bekken-, rug- of nekklachten, whiplash, fibromyalgie, dystrofie, chronisch vermoeidheidssyndroom.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Educatie speelt hierbij een belangrijke rol.

U krijgt een behandeling op maat, afgestemd op uw situatie. Misschien is het goed om aan de conditie te werken, maar het kan ook zijn dat u juist meer gebaat bent bij ontspanning. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart.

In de behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn, uw oefentherapeut is als het ware uw coach.

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden.

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Begrijpen hoe pijn werkt
 • Leren omgaan met de pijn
 • Zelf invloed uitoefenen op de pijn
 • Hervinden van evenwicht belastbaarheid en belasting
 • Lichaamsbewustwording en ontspanning
 • Gedoseerde opbouw van activiteiten
 • Stellen van waardevol doel om aan te werken

De oefentherapeuten van Mensendieck IJmuiden zijn aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn. Meer informatie vindt u op www.netwerkchronischepijn.nl

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons terecht indien er slaapklachten zijn:

 • Moeite met inslapen, doorslapen of te vroeg wakker zijn
 • Problemen met het slaapritme (biologische klok)
 • Te vaak, te lang of te kort slapen
 • Afhankelijk zijn van slaapmedicatie
 • Problemen met het slaapgedrag van uw kind

Slaap staat tegenwoordig in de belangstelling. Niet vreemd, want wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt, heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren.

Symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren, slechtere coördinatie.

Slaapproblemen kunnen tevens een onderliggende factor zijn bij gedragsproblemen bij kinderen, bij een toename van pijnklachten, bij hoofdpijn, stress, ontstekingen, verslavingsgevoeligheid, bij meer eten of dikker worden, angsten, depressie en bij een verminderde weerstand.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er bij slaapproblemen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen is.

Wat doet de (kinder)slaapoefentherapeut?

De slaapoefentherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak.

We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. U krijgt inzicht in de factoren die uw slaap negatief beïnvloeden en leert technieken om uw klachten aan te pakken en op te lossen.

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Slaapoefentherapie. Meer informatie vindt u op www.slaapoefentherapie.nl

Artrose is een veelvoorkomende reumatische aandoening, waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten (langzaam) achteruit gaat en op den duur zelfs helemaal kan verdwijnen. De aandoening komt voornamelijk voor in de gewrichten van de heupen, knieën, onderrug, nek en handen.

De volgende klachten kunnen voorkomen bij artrose:

 • (Start)stijfheid
 • Pijn
 • Bewegingsbeperkingen
 • Crepitaties (krakend geluid bij bewegen)
 • Zwelling

 

Artrose is niet te genezen. De belangrijkste behandelingen zijn oefentherapie en medicijnen tegen de pijn. Soms is een operatie noodzakelijk, ook hierbij kan de oefentherapeut u begeleiden.

 

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

Bij de behandeling van artrose zal het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan. Door middel van een behandeling op maat zullen de oefeningen van licht naar zwaarder worden uitgebreid. U leert ondanks de pijnklachten zo optimaal mogelijk te bewegen en balans te vinden tussen activiteit en rust.

Samen met u wordt een actief oefenschema opgesteld, waarbijde volgende aspecten aan bod komen:

 • Oefeningen ter bevordering van de beweeglijkheid van de gewrichten en het verminderen van de stijfheid en pijnklachten.
 • Oefeningen om de spierkracht en het uithoudingsvermogen te vergroten.
 • Omgaan met pijn
 • Het optimaliseren van de dagelijkse activiteiten
 • Verminderen van beweegangst
 • Begeleiding naar een actieve leefstijl

Wij zijn aangesloten bij het Artrose Netwerk.

Meer informatie kunt u vinden op www.artrose-netwerk.nl

U kunt bij ons terecht voor:

NEKKLACHTEN:

 • Nekklachten t.g.v. verkeerde (werk)houding, overbelasting, stress
 • Nekhernia
 • Artrose
 • Hoofdpijn t.g.v. gespannen nekspieren
 • Whiplash

SCHOUDER/ARMKLACHTEN:

 • Schouderklachten t.g.v. overbelasting, verkeerde (werk)houding
 • Frozen shoulder
 • Thoracic outlet syndroom (TOS)
 • KANS (RSI)
 • Artrose (slijtage)
 • Impingement syndroom
 • Bursitis
 • Brachialgie

 

 

Klachten aan armen, nek en/of schouders komen veel voor. Vaak vormen een verkeerde houding, overbelasting en/of verhoogde spierspanning de oorzaak. Ook kunnen de klachten het gevolg zijn van een afwijking aan de wervelkolom of van een (chronische) aandoening.

Pijn, krachtsverlies en stijfheid beïnvloeden uw dagelijks leven. Door een stijve nek of een pijnlijke schouder gaat u anders bewegen. Hierdoor raakt het systeem van spieren, botten en gewrichten uit balans. Ook kan de pijn uw ademhaling, concentratievermogen, slaappatroon of stemming negatief beïnvloeden.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. U leert door gerichte oefeningen en inzicht in juist spiergebruik uw nek/schoudergordel goed te belasten. Door uw houding te verbeteren tijdens uw dagelijkse activiteiten zullen uw klachten verminderen en/of verdwijnen.

U kunt bij ons terecht voor behandeling van o.a.:

 • Gewrichtsslijtage heup, knie en enkel
 • Overbelastingsklachten
 • Standsafwijkingen
 • Groeigerelateerde knieklachten bij kinderen
 • Slijmbeursontsteking
 • Klachten t.g.v. het looppatroon
 • Pre- en postoperatief (heup- of knieprotese)

Heupen, knieën en voeten dragen uw hele gewicht en worden relatief zwaar belast.
Klachten aan gewrichten in de benen kunnen verschillende oorzaken hebben. Mogelijk worden uw klachten veroorzaakt door uw houding en manier van bewegen. Ook artrose, overbelasting van spieren, banden en pezen, terugkerende sportblessures of verkeerd of onvoldoende gebruik van de beenspieren kunnen leiden tot vervelende klachten.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Een gunstige houding begint vaak met een goede stand van de benen, knieën en voeten ten opzichte van het lichaam.
U krijgt oefeningen en adviezen gericht op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Dit kunnen houdings-en bewegingscorrigerende oefeningen zijn, maar ook spierversterkende oefeningen en adviezen.

U kunt bij ons terecht als u last heeft van:

 • Artrose
 • Osteoporose
 • Chronische pijn
 • Balans- en evenwichtsproblemen
 • Moeite of onzeker met lopen, bang te vallen
 • Stijfheid, afname in conditie of problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals bukken, opstaan, boodschappen doen, (trap)lopen, …

We staan eigenlijk niet zo stil bij bewegen. Totdat je ouder wordt en het allemaal wat minder makkelijk gaat. We zijn dan snel geneigd om minder te gaan bewegen. Maar hoe minder je beweegt, hoe groter de kans op klachten.

Mensen met artrose en chronische pijn gaan door de pijn vaak minder bewegen, waardoor de pijnklachten verergeren. Ze zijn juist gebaat bij een behandeling waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.

Osteoporose is een aandoening waarbij de botsterkte afneemt, waardoor er makkelijk botbreuken kunnen ontstaan (vaak in heup, wervels of pols). Ook hier is het belangrijk te bewegen om de botten sterk te houden. Overbelasting door bijvoorbeeld te zwaar tillen of een verkeerde houding dient voorkomen te worden.

Evenwichtsproblemen, onzekerheid met lopen, bang te vallen… Dagelijkse handelingen kosten ineens meer moeite door stijfheid of pijn… Ook hier zijn we geneigd steeds minder te gaan bewegen, met als gevolg nog meer stijfheid, pijn of angst erop uit te gaan. Sociale contacten kunnen hierdoor minder worden en mogelijk geeft u een leuke hobby op.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

De oefentherapeut geeft inzicht in uw klachten en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. We werken aan het verminderen van uw pijnklachten, aan het verbeteren van uw soepelheid, spierkracht, conditie en evenwicht. We pakken uw problemen bij bewegen in het dagelijks leven aan door specifieke oefeningen, gericht op uw dagelijkse activiteiten.

Het is mogelijk om weer actief te worden en uw dagelijkse bezigheden makkelijker en zekerder te kunnen uitvoeren. Vitaal oud worden, dat leert u bij oefentherapie Mensendieck!

Klachten en houdingsafwijkingen bij kinderen:

 • Scoliose – Zijwaartse verkromming van de wervelkolom
 • Kyfose (versterkte) – Versterkte bolling van de bovenrug
 • Lordose (versterkte)- Versterkte holling van de onderrug
 • Afwijkend looppatroon
 • Afwijkende motoriek
 • Knieklachten, voetklachten
 • Slappe houding (houdingsanomalie)
 • Hoofdpijn, spanningsklachten

 

Tablet-nek? Gameboy-rug?

Tijdens de groeiperiode verandert er veel in het leven van de kinderen. Het lichaam verandert, de houding en het bewegingspatroon verandert. Door een snelle groei en ongunstig houdings- en bewegingspatroon, bijvoorbeeld onderuitgezakt zitten met tablet of smartphone, kan de wervelkolom structureel vergroeien. Dit kan op korte of lange termijn leiden tot klachten. Ook door weinig beweging en verkeerd spiergebruik is er kans op het ontstaan van een houdingsafwijking.

Scoliose

Scoliose is een aandoening waarbij de wervelkolom zijwaarts verkromd is. Een scoliose kan aangeboren (idiopatische scoliose)zijn, maar vaak wordt een scoliose tijdens de groei ontdekt en is de oorzaak niet bekend (structurele scoliose, openbaart zich meestal tussen 10 en 18 jaar). Een scoliose hoeft bij kinderen geen klachten te geven. Soms wordt de zijwaartse verkrommimg te sterk en kan een brace of in sommige gevallen een operatie noodzakelijk zijn.

Op volwassen leeftijd kunnen er door de scoliose, in verband met langdurige ongelijkmatige belasting van de wervelkolom, wel pijnklachten ontstaan. De wervelkolom is minder soepel dan op jeugdige leeftijd waardoor de scheefstand minder goed te corrigeren is.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

Er wordt een houdingsanalyse gedaan en aan de hand van de bevindingen wordt er een behandelplan opgesteld welke aansluit bij de situatie van het kind/tiener. Op een manier, die aansluit bij de leeftijd, leert het kind bewust te worden van zijn/haar houdings- en bewegingspatroon. Samen wordt er gewerkt aan het optimaliseren van houdings- en bewegingspatronen en de toepassing tijdens de dagelijkse activiteiten (school/thuis/sport/hobby’s). Zonodig worden de oefeningen aangevuld met ontspanningsoefeningen ter vermindering van hoofdpijn- en spanningsklachten.

De Mensendieck therapeut kan ook adviseren bij sportkeuze.

Behandeling bij scoliose

Oefentherapie richt zich bij jongeren in de groei op het verminderen van de scoliose en de scheve bewegingsgewoonten. Dit gebeurt door middel van specifieke anti-scoliose oefeningen en houdingcorrectie. Hierdoor worden klachten verminderd en/of voorkomen voor de toekomst.

Bij volwassenen zijn de oefeningen vooral gericht op verbetering van houding, ademhaling en het verminderen van de klachten.

U kunt bij ons terecht als u last heeft van:

 • Lage rugklachten tijdens/ na de zwangerschap
 • Bekkenklachten tijdens/ na de zwangerschap
 • Incontinentieklachten ten gevolge van zwangerschap
 • Bandenpijn

Gezond zwanger zijn:

 • Zwangerschapsbegeleiding

 

Tijdens een zwangerschap, bevalling en de eerste tijd na de bevalling verandert er veel in je lichaam. Mede door deze veranderingen kunnen er klachten ontstaan rondom bekken en lage rug, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, uit de auto stappen of bij tillen. Ook kan de bekkenbodem voor ongemak zorgen door urineverlies bij bijvoorbeeld hoesten, lachen of springen.

Wat doet de oefentherapeut Mensendieck?

Door onderzoek wordt de bekkenstand in relatie met benen en wervelkolom bepaald en door gerichte oefeningen gecorrigeerd. Je leert efficiënt bewegen en de juiste spieren te activeren waardoor de stabiliteit van bekken en rug verbetert. Je leert dagelijkse activiteiten goed uit te voeren, zodat het evenwicht tussen uw belastbaarheid en de lichaamsbelasting herstelt en klachten kunnen verminderen, verdwijnen en niet meer terugkeren.

Bij de zwangerschapsbegeleiding is er aandacht voor de veranderingen in je lichaam, informatie over wat je kan verwachten in de periode van de zwangerschap, tijdens de bevalling en de periode erna. Je leert ademtechnieken en houdingen om weeën op te kunnen vangen en je krijgt gerichte oefeningen (o.a. voor buik en bekkenbodem) om je lichaam sterk te houden en te ontspannen.

Zo kan je gezond en fit zwanger zijn, goed voorbereid de bevalling ingaan en werk je aan optimaal herstel voor de periode na de bevalling.