Welkom bij oefentherapie Mensendieck IJmuiden

  • Expert in houding, beweging, adem & ontspanning –

Marja Hogervost en Michelle van der Eem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Marja Hogervost en Michelle van der Eem, troste eigenaren van Oefentherapie Mensendieck Ijmuiden.

De praktijk voor oefentherapie “Mensendieck IJmuiden” bestaat al sinds 1981. Laagdrempeligheid, een vriendelijke, warme sfeer met betrokken therapeuten kenmerken onze praktijk. Wij zijn breed opgeleide oefentherapeuten met veel ervaring en daardoor in staat vele lichamelijke klachten goed te behandelen.

WAT IS OEFENTHERAPIE MENSENDIECK?

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding, beweging, adem en ontspanning. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering en is geschikt voor alle leeftijden. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen. Om bewustwording en het goed uitvoeren van de oefeningen te ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van spiegels.

Kenmerkend is de holistische benadering. Er wordt een individueel oefenprogramma opgesteld, specifiek afgestemd op uw situatie (werk, thuissituatie, hobby, sport). Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. Men krijgt inzicht in factoren die de klacht in stand houden en handreikingen voor gezonder beweeggedrag en leefstijl.

De behandeling werkt curatief en preventief: adem, houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

 

Hoe is de kwaliteit in onze praktijk geregeld?

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, waarbij gewaarborgd is dat de oefentherapeut aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en beschikt over actuele kennis en ervaring.

Klanttevredenheid en klachtenregeling

Wij toetsen regelmatig de klanttevredenheid. Dit gebeurt via een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem, de privacy van uw gegevens zijn gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze manier helpt u ons de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren! Ook kunt u uw beoordeling achterlaten op www.zorgkaartbnederland.nl

Heeft u een klacht over uw behandeling of bejegening, verzoeken wij dit direct met ons te bespreken. Een goed gesprek is belangrijk en dikwijls voldoende om klachten op te lossen.

Komen we er samen niet uit, dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM.  -> Klacht- en geschillenregeling VvOCM