WAT IS OEFENTHERAPIE MENSENDIECK?

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding  en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Er wordt een individueel oefenprogramma opgesteld, specifiek afgestemd op uw situatie (werk, thuissituatie, hobby, sport). Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en incontinentie.

Oefentherapie Mensendieck is geschikt voor alle leeftijden.

MARJA_HOGERVORST2

MARJA HOGERVORST

(Oefentherapeut Mensendieck)

In 1981 heb ik de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck afgerond.

Van 1981 tot 1990 heb ik met veel plezier gewerkt in een psychogeriatrisch verpeeghuis, terwijl ik daarnaast in 1983 gestart ben met mijn praktijk in IJmuiden. Naast jarenlange ervaring ben en blijf  ik mij middels vele bij- en nascholingen ontwikkelen op een breed vakgebied.

Sinds 2014(?) ben ik aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn Volwassenen, maar ook kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht.

Ik behandel ondermeer: houdings- en bewegingsklachten (oa lage rug, nek/schoudergordel), stressgerelateerde klachten (o.a.hyperventilatie, hoofdpijn- en spanningsklachten), klachten ten gevolge van arthrose, balansproblemen, chronische pijnklachten.

SANDRA_HUITINGA

SANDRA HUITINGA

….

Hoe is de kwaliteit in onze praktijk geregeld?

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, waarbij gewaarborgd is dat de oefentherapeut aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en beschikt over actuele kennis en ervaring.

Klanttevredenheid en klachtenregeling

Wij toetsen regelmatig de klanttevredenheid. Dit gebeurt via een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem, de privacy van uw gegevens zijn gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze manier helpt u ons de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren! Ook kunt u uw beoordeling achterlaten op www.zorgkaartbnederland.nl

Heeft u een klacht over uw behandeling of bejegening, verzoeken wij dit direct met ons te bespreken. Een goed gesprek is belangrijk en dikwijls voldoende om klachten op te lossen.

Komen we er samen niet uit, dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM.  -> Klacht- en geschillenregeling VvOCM